Công trình trường đại học BUV - Ecopark Hưng Yên

Kế hoạch

Dự án được thi công từ tháng 5.2017 và hoàn thành vào giữa năm 2018. Khối lượng thi công hơn 20.000 m2 cán nền, 16.000 m2 lát nền và ốp gạch, hơn 14.000m2 trát tường. Thi công theo Tiêu chuẩn xây dựng của Anh Quốc.

Thầu phụ Xây dựng công trình Trường Đại học Anh Quốc – Việt Nam (BUV)

Chúng tôi là Nhà thầu phụ, tham gia gói thầu xây dựng hoàn thiện cơ bản (trát, cán nền, ốp, lát) thi công công trình Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV) tại khu đô thị Ecopark, Văn Giang, Hưng Yên.

  • Tháng 1 14, 2018
  • Khu đô thị ECOPARK Văn Giang Hưng Yên
  • 10 tỷ
  • Xây nhà
  • Tổng thầu ECOBA