Xây nhà trọn gói nhà anh Lập Long Biên

  • tháng 3- tháng 8 năm 2018
  • khu đô thị Rice City Sông Hồng, Gia Quất, Long Biên, Hà Nội
  • Giá 1,5 tỷ
  • Xây nhà